DİYARBAKIR OSB İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPIMI İŞİ

DİYARBAKIR OSB İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPIMI İŞİ İŞİN TANIMI: Yenişehir İlçesi, Yaytaş Mahallesi Diyarbakır OSB onaylı sınırları içerisinde 31 hektardan oluşan alanda 1/5000 nazım imar planı ile 1/1000 uygulama imar planı değişikliği yapımı işi. AÇIKLAMA: İş ve işlemlerin takibi, kurumlar ile yazışmalar (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, TEİAŞ, İl Afet Müdürlüğü, DSİ vb. ) firmanın işleri arasında olup, tüm harçlar ve giderler firmaya ait olacaktır. Her türlü bilgi, belge ve paftanın hazırlanması, sonuçlandırılması ile planın onay makamı tarafından onaylanıp yürürlüğe girmesi süreci firmanın sorumluluğunda olacaktır. İşin süresi 45 gündür.

Teklif Verme Tarihi:24.04.2023 - 28.04.2023, Saat:17:00

Bilgi İçin: Mesut ÖZBEKLİ OSB İmar ve Harita Sorumlusu Tlf: 0532 468 54 26 

 

24/04/2023