Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Sanayicilerimizin Bilgisine,
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır.  Yatırımlar %40-70 oranında desteklenecektir. Başvurular 15.02.2021 ile 26.03.2021 tarihleri arasında kabul edilecektir. Desteklenen sektörler ve detaylar hakkında aşağıdaki link üzerinden bilgi alınabilir. 


https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/IPARDII/IPARDII__OnuncuBasvuruCagriIlani.pdf