DİYARBAKIR OSB PARSELASYON PLANI UYGULAMA İŞİ İHALE DUYURUSU

DİYARBAKIR OSB PARSELASYON PLANI UYGULAMASI İŞİ 
 İŞİN TANIMI: Diyarbakır OSB İlave-Revizyon İmar Planına esas Yenişehir İlçesi Yaytaş Mahallesi 
ile Eğil İlçesi, Oyalı ve Kalkan Mahallesi 25 parsel (uygulamaya 25 parsel girecek 220 parsel oluşacak) 
ve 282 hektarlık alandan oluşan bölgede 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 4’üncü ve OSB Uygulama 
Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15, 16 ve 17 maddeleri uyarınca 
parselasyon planı (ihdas, tevhit, ifraz ve terk) uygulaması işi. 
 
 AÇIKLAMA: İş ve işlemlerin takibi, kurumlar ile yazışmalar (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 
Kadastro Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, DSİ vb.) firmanın işleri arasında 
olup, kadastro bilgi-belge ve kontrollük harçları ile tüm giderler firmaya ait olacaktır. Her türlü bilgi, 
belge ve paftanın temini ile sayısallaştırılması, ada ve genel sınırlara parsel taşı yerleştirmek ve ihtiyaç 
durumunda jeodezik çalışma yapmak bu işin kapsamındadır. İşin süresi 30 gündür. 
 Katılımcılarda en az 5 (beş) yıl iş deneyimi aranacaktır. Büro tescil belgesi ve oda sicil belgesi teklif 
ekinde olacaktır. 
Teklif Verme Tarihi:01.03.2024, 08:00 - 08.03.2024, 17:00 
Bilgi İçin: Mesut ÖZBEKLİ 
 OSB İmar ve Harita Sorumlusu 
 Tlf: 0412 345 00 21

 

Detaylar wep sayfamızın İhale ilanları kısmında yer almaktır.