Çevre Birim Şefliği

İlgili Kişiler

Adı Soyadı : Umut Akol

Mesleği : Çevre Mühendisi

Telefon : 0412 345 00 21

Dahili : -

Gsm : 05333011523

E-posta : umut.akol@diyarbakirosb.org.tr

Atıksu arıtma tesisi işletme birimi:

Organize sanayide faaliyet gösteren firmaların üretimden kaynaklı ve evsel kullanımlarından gelen suların deşarj öncesi arıtımı, tesise kabul edilecek suların belirtilen kriter ve parametrelere uygunluğunun denetimi, tesisin işletim kontrolünü sağlamak.

 

Temizlik ve atık yönetim birimi :

 

evsel atıkların toplanması ve cadde temizliğinin kontrolünün yanı sıra sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm projelerini belirleme uygulama

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME:

 

yeni kurulacak olan ve mevcut faaliyet gösteren tesislerin çed uygunluğunu kontrolü, kapasite ve proses değişimlerindeki Çed sürecinin takibi.