Doğal Gaz Şebekesi İşletme ve Dağıtım

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgelesi doğal gaz alt yapısı  Müdürlüğümüzce yaptırılarak nisan 2014 yılında devreye alınmıştır.  Her üç bölgemizin doğal gaz şebekesi bir bütünlük arz etmektedir. 1. 2.ve 3.bölge içerisinde tesis edilen bir adet 25.000 m3/h’lik RMS-A  ve 6 adet Bölge Regülatörü 19 Bar’dan gelen basıncı 4 Bar’a düşürerek PE hatlarla sanayicimizin parsellerine kadar getirilerek take off vanalarla kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bu sayede Bölgelerimiz içeresinde doğal gazi olmayan parsel kalmamıştır. Bugün itibariyle 66 sanayicimiz doğalgaz kullanmaktadır. Doğal gaz şebekesi ring olarak yapılmış ve Çelik dağıtım şebekesi giriş basıncı 25/19 bar olacak şekilde tasarlanmıştır.PE hatlar ise Bölge Regülatöründen alınan doğal gazi kullanıcı sınırına 4 bar’da taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. İleriki yıllardaki genişleme bölgeleri de düşünülerek yedek bransmanlar bırakılmış, yeni bölge regülatörlerinin kurulmasına imkân verecek şekilde kapasite seçilmiştir. Diyarbakır OSB’de doğalgaz kullanan katılımcı sayısı ve doğalgaz miktarı sürekli artmaktadır.

OSB Doğalgaz Birimi, ana dağıtım hatlarına ait bakım ve onarım çalışmalarını yaptığı gibi katılımcıların iç tesisatlarında karşılaşılan problemlere süratle müdahale etmektedir.