Fen İşleri Şefliği

İlgili Kişiler

Adı Soyadı : Mesut ÖZBEKLİ

Mesleği : Harita Teknikeri

Telefon : 0412 345 00 21

Dahili : 114

Gsm : 05324685426

E-posta : mesut.ozbekli@diyarbakirosb.org.tr

Adı Soyadı : Serhat YAKA

Mesleği : İnşaat Mühendisi

Telefon : 0412 345 00 21

Dahili : 115

Gsm : 05467806321

E-posta : serhat.yaka@diyarbakirosb.org.tr

Adı Soyadı : Nurzat PEKER

Mesleği : Mimar

Telefon : 0412 3450021

Dahili : 113

Gsm : 0531 7413660

E-posta : nurzat.peker@diyarbakirosb.org.tr

FEN BİRİMİ
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 1-2-3 etap 720,6 hektar alan üzerinde, toplam 311 adet muhtelif büyüklükte sanayi parseli bulunmakta ve parsel büyüklükleri 3.000 m² ile 205.000 m² arasında değişmektedir. Bölgemizin toplam alanı 720,6 hektar alandan oluşmaktadır. 

Altyapı çalışmalarına 1996 yılında başlanmış ve 1999 yılında tamamlanmıştır. Tarıma elverişsiz ve sınai yerleşim için uygun bir yer olarak seçilen Bölgemizde, tüm altyapı çalışmaları (yol, su, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, yağmursuyu drenajı, elektrik şebekesi ve PTT şebekesi) tamamlanmıştır. 2014 yılı Nisan ayında başlanan 21 km. beton kilitli parke çalışması 2015 yıl içerisinde tamamlanmıştır. 

Organize Sanayi Bölgemizde yer alan bütün parsellerin ön cephesinden kullanma suyu, kanalizasyon, yağmursuyu drenaj şebekesi, doğalgaz ve içmesuyu şebekesi, PTT ve yeraltı şebekesi geçmektedir ve bu şebekelerin parsel bağlantıları tamamlanmıştır. 
İlave OSB kanalizasyon, yağmursuyu ,içmesuyu ve yol çalışması 2015 yılı sonu itibarı ile başlamış olup an itibarı ile çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlanmıştır.

FEN BİRİMİ HİZMETLERİ

- Bölgemiz sınırları içerisinde DOSB tarafından yaptırılacak altyapı ve üst yapı inşaat işlerinin ilgili mevzuat hükümlerince ihaleye açılması, sözleşme, teknik yönerge vb. hizmetlerin verilmesi, 

- İnşaat Kontrol birimi tarafından proje yapılması ve yönetimi, ihaleye verilen inşaatların mevzuat hükümlerince kontrollerinin yapılması,

- Bölge içerisinde çevre düzenlemesi ile ilgili her türlü inşaat faaliyetleri, altyapı, yollar ve DOSB mülkiyetinde bulunan binaların bakım, onarım ve modernizasyonu, 

- Plan tadilatı, tevhid, ifraz vb. işlemlerin yaptırılması, parsellere ait imar durumu, altyapı donelerinin düzenlenmesi, 

- DOSB içerisinde yapılacak inşaatlara ilgili mevzuat hükümlerince yapı ruhsatı verilmesi, yapım aşamasında kontrollerinin yapılması, gerekli belgelerin onaylanması ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin verilmesi, 

- Bölge Müdürlüğümüzce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesi verilmesi aşamasında hizmet verilmesi, 

- Trafik ve yön levhalarının düzenlenmesi ve bakımı işleri İnşaat Kontrol Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 
- Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki her türlü altyapı, yol, çevre düzenlemesi, DOSB'ye ait yapıların bakım ve onarım işlemleri İnşaat Kontrol birimi ekipleri tarafından yapılmaktadır.


FEN Birimi Sorumluk sahası içerisinde bulunan altyapılar

1.Kullanma Suyu 
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin kullanma suyu ihtiyacı mülkiyeti sınırları dâhilinde bulunan 13 adet sondaj kuyularından karşılanmaktadır. Mevut durumda Kullanma suyu 7 sondajdan  öncelikle Ø 200 mm- Ø 400 mm. isale ve terfi hatlarından toplam 12 kmlik hat ile 5000 m³,500 m³ gömme su depoları ile 500 m³ BA ayaklı su deposundan OSB 1. Ve 2.  etaplarına dağıtımı yapılmaktadır. İlave OSB alanında bulunan 10000 m³ su deposunun ve 6 adet sondaj kuyusunun inşai süreci bittiğinde tüm bölgeye kesintisiz kullanma suyu verilecektir.

Arıza ve Bakım
Kullanma ve içme suyu şebekesinde ve mülkiyeti DOSB'ye ait binalarda meydana gelen sıhhi tesisat arızaları İnşaat Kontrol Müdürlüğü Su İşletme Personeli tarafından yapılmaktadır. 

2. Kanalizasyon Hattı 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Ø 200 mm - Ø 600 mm çapları arasında 37,5 km. kanalizasyon hattı ve parsellerde kanalizasyon muayene bacaları mevcut olup, parsel bağlantıları ile kanalizasyon ana hatlara bağlantı yapılarak, atık suların Atıksu Arıtma Tesisinin yapılacağı alana deşarjı sağlanmaktadır. 

3. Yağmursuyu Hattı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Ø 300 mm Ø 800 mm. çapında 14.9 km. yağmursuyu hattı ve parsellerde yağmursuyu muayene bacaları mevcut olup, parsel bağlantıları ile yağmursuyu ana hatlara bağlantı yapılarak deşarj edilmektedir.

Arıza ve Bakım
Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında meydana gelen arızalar ve bakım işleri, kanal açma aracı ve teknik araç-gereçler ile Fen Birimi ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Bunun yanında revizyon ve onarım işleri yine Fen Birimi teknik ekibi tarafından yapılmaktadır. 

MİMARLIK İŞLERİ BİRİMİ

Yürüklükteki mevzuatlar çerçevesinde Bölge Katılımcılarının yatırım ve üretim safhasında mimari proje kontrollerinin yapmak ve devam eden inşaatların projeye uygunluğunun denetlenmesi,