Mekanik İşler Şefliği

İlgili Kişiler

Adı Soyadı : Hamdullah ÖNEN

Mesleği : Makine Mühendisi

Telefon : 0 412 345 00 21

Dahili : -

Gsm : -

E-posta : hamdullah.onen@diyarbakirosb.org.tr

Organize Sanayi Bölgesinin doğalgaz, su ve itfaiye ile ilgili işlerini zamanında ve beklenen düzeyde yapmak.

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR
-Günlük iş planı yapmak ve uygulamak.
-Günlük gaz tüketim bilgilerini BOTAŞ’ın gaz talep sistemine girmek.
-OSB ve BOTAŞ arasındaki iletişim ve koordinasyonu  sağlamak.
-Düzenli olarak aylık doğalgaz endeks okuma, faturalandırma ve dağıtım işleri yapmak.
-Doğalgaz faturasını zamanında ödemeyen sanayicilerin ziyaret edilmesi.
-Yıllık tahmini gaz tüketim miktarlarının öngörülüp BOTAŞ’la sözleşme yapılması.
-OSB’de gaz kullanan bütün sanayicilerle yıllık tüketim sözleşmesi imzalanması.
-Doğalgaz çelik ve pe hat kontrollerini yapmak.
-RMS-A doğalgaz istasyonunun günlük kontrollerini yapmak.(Basınç vs)
-RMS-B ve RMS-C istasyonlarını düzenli olarak kontrol etmek. (basınç, sayaç kontrolü ve çevre düzeni vs)
-Doğalgaz çelik hat vanalarının mevsimlere göre 3 aylık bakımlarının yapılması.
-Katotik koruma kontrollerini yapmak.
-Fabrikalara doğalgaz verilmeden önce doğalgaz tesisatlarının kontrolünü yapmak ve doğalgaz verilmesini sağlamak.
-Organizede yapılan doğalgaz ve su kazılarında gerekli kontrolleri yapmak. 
-Organizede yapılan kazı çalışmalarında zarar gören doğalgaz ve su borularının en kısa sürede onarımının yapılmasını sağlamak.
-OSB sınırları içerisinde yapılan her türlü doğalgaz ,su tesisatı ve su sondaj kuyularının kontrolünü yapmak.
-Su depolarında ve sahada bulunan pompa, vana ve şebekelerin kontrolünün yapılması.
-Su depolarında ve sahada bulunan pompa, vana ve şebekelerin arıza ve bakım işlerinin yapılması.
-Sudaki klor düzeyini kontrol etmek.
-Belirli aralıklarla su numuneleri almak ve analiz ettirmek. Bir düzensizlik olması durumunda müdahale etmek.
-Fabrikalara su verilmeden önce su tesisatlarının kontrolünü yapmak ve su verilmesini sağlamak.
-Su depolarındaki su seviyelerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
-Su sondajlarının günlük kontrol edilmelerini sağlamak.
-Suyun yetersiz kaldığı durumlarda su sondaj kuyularının açılması ile alakalı plan ve çalışma yapmak.
-İhalelerle ilgili şartname hazırlamak.
-Fabrikalarda zaman zaman doğalgaz ve su tesisatlarını kontrol etmek.
-Taşeron firmaların iş planını yapmak ve kontrol etmek.
-Taşeron firmalardan yaptıkları işlerle ilgili rapor almak ve yöneticisine sunmak.
-Araçların bakım onarımlarını kontrol etmek. Gerekli önlemleri almak.
-OSB sınırları içerisinde yapılan her türlü tabela ve levhaların kontrollüğünü yapmak.
-Acil müdahale birim şefliği yapıp organize sanayi bölgesi elemanlarında veya kurumun içinde bulunan başka insanların fenalaşması veya rahatsızlanmasında ilk müdahaleyi yapmak.
-Sivil savunma şefliği yapıp yıllık sivil savunma planı hazırlamak.

OSB İtfaiye Birimi Faaliyetleri ve Görevleri:
-OSB’de yaşanacak olası yangınlara müdahale etmek ve önlemek.
-OSB’de faaliyet gösteren işletmelerimizin yangından korunması için denetleme ve inceleme yapmak, gerekli önlemleri almak,
-Bölgemizde faaliyet gösteren işletmeleri ve diğer kurum ve kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak, bilgilendirmek ve eğitmek,
-Yılda en az bir kere olmak kaydıyla örnek tatbikatlar yapmak,
- OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alacağı emirle OSB sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek.
-Yöneticisi tarafından verilen görev alanı ile ilgili diğer işleri yapma