Muhasebe İşleri Şefliği

İlgili Kişiler

Adı Soyadı : Murat AĞAÇ

Mesleği : Muhsebe

Telefon : 0412 345 00 21

Dahili : 118

Gsm : -

E-posta : murat.agac@diyarbakirosb.org.tr

Adı Soyadı : Yusuf Haktanır

Mesleği : Muhasebe

Telefon : 0412 345 0021

Dahili : 119

Gsm : -

E-posta : yusuf.haktanir@diyarbakirosb.org.tr

GÖREV VE SORUMLULUKLAR        
        
1    Kurum bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili işleri takip etmek    
2    Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapmak    
3    Kurumun kasasında bulunan Nakit,Çek,Senet ve diğer menkul kıymetleri kontrol etmek    
4    Muhasebe ile ilgili evrakları ilgili yazılım programına girişini yapmak (Fatura,Serbest meslek makbuzu v.s.)    
5    Satıcı ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak    
6    Satıcıların ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek. Fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak.    
7    Personel özlük işlemlerini yürütmek ve özlük dosyalarını muhafaza etmek.    
8    Belgelerin ve bilgilerin korunması,dosyalanması,kopyalanması ve saklanması ile ilgili işlemleri yapmak.    
        
GELİR KAYNAKLARIMIZ        
AİDAT BEDELİ    Her yıl Müteşebbis Heyetimizin almış olduğu karar ile belirlenir. (2018 Yılı m² * 0,35 TL)
SU BEDELİ    Her yıl Müteşebbis Heyetimizin almış olduğu karar ile belirlenir.  (2018 Yılı )  osb sondajından verilen su bedeli 1.10 TL /TON + KDV  - Sanayici kendi sondajı 0,75 TL/TON + KDV
RUHSAT BEDELİ    Yapı Ruhsatı,Yapı Kullanım Ruhsatı ve İşyeri açma ruhsatı (GSM) kurumumuz tarafından verilmektedir. Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanım ruhsatından (Kapalı alan * 1,00 TL) İşyeri açma Ruhsatından 5.000,00 TL alınmaktadır.
ALTYAPI KATILIM BEDELİ    Bu gelir kalemi yeni yapılacak olan tahsislerden alınmaktadır.Her yıl Müteşebbis Heyetimizin almış olduğu karar ile belirlenir. (2018 Yılı m² * 26,00 TL) Ancak 4562 Sayılı OSB kanunun EK-3 maddesine göre yapılacak olan tahsislerden 26,00 TL'ye ilaveten m² * 22,50 TL Arsa bedeli alınacaktır. 
DEVİR BEDELİ    Firmanın bir başka firmaya devredilmesi durumunda alınmaktadır. Her yıl Müteşebbis Heyetimizin almış olduğu karar ile belirlenir. (2018 Yılı m² * 2,50 TL)
GECİKME BEDELİ    Süresi içerisinde ödenmeyen alacaklarımıza uygulanmaktadır.  (AİDAT-SU) Her yıl Müteşebbis heyetimizin almış olduğu karar ile belirlenir. (2018 yılı, aylık %1)
        
GELİR KAYNAKLARIMIZ İLE İLGİLİ ÖDEMELER AŞAĞIDA BELİRTİLEN HESABIMIZA YAPILMAKTADIR.        
HALKBANK        TR59 0001 2009 3260 0016 0000 87   - DİYARBAKIR ORGANİZE SAN.TEŞB.TEŞV.BŞK.
    
Diyarbakır OSB'de ELEKTRİK Hizmeti'de Kurumumuzca verilmektedir. Elektrik ile ilgili Arıza,bakım,onarım faturalandırma ve tahsilat işlemleri kurumumuza        
Bağlı Alt yüklenici tarafından yapılmaktadır. Elektrik ödemesinin yapılacağı banka hesap numarası aşağıya çıkartılmıştır. Ayrıca Kurum içerisinde POS cihazı        
bulunmakta buradan'da ödeme alınabilmektedir.        
        
HALKBANK        TR59 0001 2009 3260 0016 0001 12   - DİYARBAKIR ORGANİZE SAN.TEŞB.TEŞV.BŞK.
        
Diyarbakır OSB'de DOĞALGAZ Hizmeti'de Kurumumuzca verilmektedir. DOĞALGAZ ile ilgili Arıza,bakım,onarım faturalandırma ve tahsilat işlemleri kurumumuza        
Alt yüklenici tarafından yapılmaktadır. DOĞALGAZ ödemesinin yapılacağı banka hesap numarası aşağıya çıkartılmıştır. Ayrıca Kurum içerisinde         
POS cihazı bulunmakta buradan'da ödeme alınabilmektedir.        
        
HALKBANK        TR59 0001 2009 3260 0016 0001 17   - DİYARBAKIR ORGANİZE SAN.TEŞB.TEŞV.BŞK.