Yazı İşleri Ve Evrak Kayıt Birimi

İlgili Kişiler

Adı Soyadı : Pakize ORHAN

Mesleği : Evrak Kayıt Sorumlusu

Telefon : 0412 345 00 21

Dahili : 117

Gsm : -

E-posta : pakize.orhan@diyarbakirosb.org.tr

Adı Soyadı : Tibet Serin

Mesleği : Veri Haz. ve Yazı İş. Sorumlusu

Telefon : 0412-3450021

Dahili : 116

Gsm : -

E-posta : tibet.serin@diyarbakirosb.org.te

 

  • OSB’ye gelen ve evrak kayıttan geçmesi gereken evraklara sayı ve tarih vererek kayıt altına almak.
  • KEP üzerinden gelen evrakların kontrol etmek ve ilgili yerlere iletmek, bilgi vermek.
  • BAMS üzerinden gelen evrakların kontrol etmek, ilgili yerlere bilgi vermek.
  • Sistematik bir arşiv kurmak ve yönetmek.
  • Evrakların kolay ulaşılabilir olmasında birinci derecede rol almak.
  • Kuruma gelen davetiyeleri teslim almak ve ilgili yerlere iletmek.
  • Kurum adına gönderilecek davetiyelerin hazırlığını yapmak, onaylattıktan sonra ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
  • Resmi yazışmalara cevap vermek.
  • OSB’nin kurumsal kimlik çalışmalarına katkı sağlamak.
  • Evrak Kayıt faaliyetleri kapsamında Kalite Yönetim Sistemi performans raporunu yazılı olarak hazırlamak ve proje sorumlusuna iletmek.