Kalite Politikamız

  • Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün tüm hizmetlerini günün ekonomik ve teknik ihtiyaçlarına uygun bir biçimde, ilgili taraflar ve müşteri memnuniyetini esas alarak gerçekleştirmek,
  • Kaliteli hizmetimizin kaynağı olan çalışanlarımızın güler yüzlü, verimli, etkin, yetkin ve katma değer yaratan bireyler olması kapsamında eğitimlerine öncelik vermek ve kariyer gelişimlerine yardımcı olmak,
  • Katılımcılarımızın ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracak bilgilendirme sunumlarına, fuar organizasyonlarına ve sosyal faaliyetlere katılımlarını sağlamak,
  • Bölgenin kalkınmasına, ticaretin ve sanayinin teşvikine yönelik proje çalışmalarına destek vermek,
  • Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
  • Bölge katılımcılarımızı destekleyerek, kalite ve çevre bilinçlerinin gelişmesine yardımcı olmak, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak,