Yatırım Süreci

1 YATIRIM SÜRECİ

YATIRIM SÜRECİ

Yatırım süreci

 

  • Arsa başvuru formlarının ve istenen evraklar, eksiksiz bir şekilde Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  
  • Arsa başvuru belgeleri kapsamında, yönetim kurulumuzca yatırım talebi değerlendirilmektedir.   
  • Yönetim Kurulunca arsa tahsisinin yapılması uygun görülmesi durumunda firmaya bu yönde bilgi verilir. Firma  yapılan arsa tahsisine istinaden ödemelerini tamamlaması ile birlikte, yönetim Kurulu Kararı alınır ve akabinde  arsa tahsis sözleşmesi, yatırım ile ilgili Taahhütnameler alınır ve ilgilisine Arsa tahsis yazısı verilir.
  • OSB Uygulama Yönetmeliği kapsamında, Arsa tahsis tarihinden itibaren Yapı Ruhsatı,  Yapı Kullanım İzin Belgesi ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alınmasına yönelik süreçler takip edilmektedir.